? заменува една буква

expand

1.
v. се шири, се зголемува (обем); /2/ развива; /3/ се развива (into); /4/ се отвора, процветува (пупки)
2.
(се) шири
3.
проширува, шири
Зборови со слично значење

expand on/upon

1.
phr.v. дава дополнителни податоци за

expand; spread; spill

1.
се шири; шири

expandability

1.
компј. проширливост. Можност компјутерскиот систем да се прошири со повеќе меморија, адаптери, хард дискови и други периферни уреди.

expanded font

1.
компј. растегнат фонт. Фонт во кој знаците се пошироки од знаците во еден нормален фонт. Спореди: condensed type

expanded memory

1.
компј. проширена меморија. Кај МС-ДОС околина, меморија која се наоѓа меѓу границата од 640 К и 1 МБ. Спореди: extended memory. Види Lotus-Intel-Microsoft expanded memory specification (LIM EMS).

expanded memory board

1.
компј. плоча со проширена меморија. Адаптер со проширена меморија кој се втиснува во слотовите за проширување на матичната плоча. Види expansion slot, expanded memory.

expanded memory manager

1.
компј. управувач со проширената меморија. Програм за управување со проширената меморија кај IBM РС компатибилните компјутери снабдени со адаптер за проширена меморија.

expanded memory specifications (EMS)

1.
компј. спецификација на проширената меморија. Види Lotus-Intel-Microsoft expanded memory specification (LIMEMS).

expanded metal

1.
n. аг chit, пренапрегнато железо (за пренапрегнат бетон)

expanding

1.
adj. 1. растеглив (метал).
2. во експанзија (бизнис/индустрија/пазар): a rapidly expanding industry индустрија што брзо се шири
Зборови со слично значење