? заменува една буква

inaction

1.
пасивност, мирување, неактивност
2.
мирување, пасивност
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):