? заменува една буква

inactivity

1.
пасивност, неактивност
2.
n. неактивност, мирување
3.
пасивност
Зборови со слично значење
именки (антоними):