? заменува една буква

intermission

1.
прекин
2.
n. прекин, застој; /2/ (амер.) одмор меѓу два чина, пауза; /3/ одмор (меѓу часови на училиште)
3.
прекин, одмор
Зборови со слично значење