? заменува една буква

pause

1.
пауза
2.
n. прекин, одмор, пауза; /2/ двоумење; v. застанува, прави прекин; /2/ се колеба, се двоуми
3.
застој
Зборови со слично значење