? заменува една буква

seize

1.
обзема, зграпчува, грабнува, одзема, запленува
2.
зграпчува
3.
v. зграпчува, фаќа, дофаќа; /2/ освојува (град, брод и сл.); /3/ сфаќа, разбира (смисол); /4/ обзема, спопаѓа (страв)
4.
зграпчува, запленува, обзема, грабнува, одзема

seize on/upon

1.
phr.v. l. искористува, зграпчува (можност/прилика).
2. прифаќа (идеја/предлог)

seize up

1.
заринува

seize upon

1.
искористува прилика