? заменува една буква

transferable

1.
пренослив
Зборови со слично значење

transferable vote

1.
n. pot. глас што може да се префрли на друг кандидат