? заменува една буква

transportable

1.
adj. пренослив, превезлив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):