? заменува една буква

abasement

1.
n унижување, понижување
2.
понижување, снижување
3.
снижување, понижување
Зборови со слично значење
именки (синоними):