? заменува една буква

abattoir

1.
n (esp. Br.) кланица (see also slaughterhouse)
Зборови со слично значење
именки (синоними):