? заменува една буква

abbreviation

1.
n ;1. кратење ;2. скратеница (кратенка), абревијација, абревијатура
2.
скратување, стегање, скратеница, кратенка
3.
n. скратување
4.
кратенка; скратување
5.
скратување, кратенка, стегање, скратеница
Зборови со слично значење
именки (синоними):