? заменува една буква

adduction

1.
наведување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

adductor

1.
n мускул затворач
Зборови со слично значење
именки (синоними):