? заменува една буква

motion

1.
n. движење, од; /2/ движење со тело, гест; /3/ иницијатива
of one's own motion - по лична иницијатива, доброволно
2.
предлог
3.
движење

motion picture

1.
филм

motional

1.
a. подвижен, кој движи
2.
adj. подвижен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):

motionless

1.
a. неподвижен
2.
неподвижен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):