? заменува една буква

alphabet

1.
азбука
2.
n. алфабет, абецеда, азбука

alphabetic

1.
азбучен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

alphabetic string

1.
компј. алфабетска низа. Сегмент што содржи само латински букви (мали или големи).

alphabetical

1.
алфабетски
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

alphabetically

1.
по азбучен ред

alphabetize , -ise

1.
v.t. алфабетизира, реди по алфабетски/азбучен ред