? заменува една буква

diminish

1.
се смалува
2.
смалува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

diminished

1.
a. смален; ослабен; /2/ снижен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):