? заменува една буква

exploit

1.
подвиг
2.
v. користи, искористува
3.
експлоатира; искористува
4.
искористува
Зборови со слично значење
именки (синоними):

exploitation

1.
n. користење, искористување; /2/ експлоатирање наоѓалишта со руда
Зборови со слично значење

exploitative

1.
adj. експлоатирачки (однос)
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

exploiter

1.
искористувач
2.
n. истражувач, испитувач, експлоататор
Зборови со слично значење
именки (синоними):