? заменува една буква

feat

1.
јуначко дело, уметничко остварување, подвиг
2.
дело
3.
n. подвиг; /2/ умешност, вештина, сила
4.
уметничко остварување, подвиг, јуначко дело, подвиг
Зборови со слично значење
именки (синоними):

feather

1.
перо
2.
n. перце, пердув; pl. пердуви
3.
перо, перје
Зборови со слично значење

feather boa

1.
n. (исто и boa) женски шал од пердуви

feather duster

1.
n. пердуви за бришење прашина

feather key

1.
клин

feather-bedding

1.
n. pe ј. протежирање, протекционизам (бизнис/индустрија)

feather-brained

1.
adj. inf. празноглав, ветропирест

feather; pen; fountain-pen

1.
перо; пенкало

feathering

1.
компј. вертикално порамнување. Вертикално порамнување на редовите на една страница со рамномерно зголемување на растојанието меѓу редовите. Спореди: carding. Види vertical justification.
Зборови со слично значење
именки (синоними):

featherweight

1.
n. sport 1. перолесна категорија.
2. боксер од перолесна категорија.
3. fig. ситна риба, мува категорија (политичар/уметник)
Зборови со слично значење

feathery

1.
a. покриен со пердуви; /2/ пердувест; /3/ лесен (како перце)
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

feature

1.
црти на лице
2.
n. (обично во pl.) црти на лице; /2/ особина, карактеристична црта, белег; /3/ статија; v. карактеризира, истакнува; /2/ слика, опишува, прикажува
3.
карактеристика; особина
4.
одлика, особина

feature article

1.
n. во ведник, воведна статија (во весник/списание)

feature film

1.
n. cine, (исто и feature-length film) долгометражен/игран филм

feature writer

1.
n. новинар-воведничар

featured

1.
оформен
Зборови со слично значење

featureless

1.
a. безличен, безизразен
Зборови со слично значење