? заменува една буква

effort

1.
напор
2.
n. напор, напрегање; /2/ обид; /3/ достигнување, дострел
3.
напор; труд
4.
напор, обид

effortless

1.
a. кој не се напрега, пасивен; /2/ лесен, кој не бара напор
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

effortlessly

1.
adv. лесно, без напор (успева/победува)