? заменува една буква

drive

1.
(send) mad разбеснува, вади од такт, разлутува
2.
возење
3.
n. возење; /2/ пат; /3/ поттик; v. (past drove; pp. driven тера, прогонува; /2/ се вози (со автомобил, кочија и сл.); /3/ вози (автомобил), тера (коњи); /4/ става во движење, придвижува; /5/ доведува; /6/ шиба
to drive at - наведува на нешто, настојува
to drive in - втерува
to drive into - внесува
to drive out l) - истерува /2/ се провозува (со автомобил, кочија)
4.
компј. драјв, погон. Види CD-ROM disk drive, disk drive, tape drive.
5.
се вози; вози
6.
пат, автопат
7.
погон
8.
вози, движи

drive (send) mad

1.
разлутува, вади од такт, разбеснува

drive a bargain

1.
се пазари

drive at

1.
phr.v. be driving at сака да каже: What are you driving at? Што сакаш да кажеш?

drive bay

1.
компј. лежиште за диск. Во куќиштето во кое е сместена основната плоча, адаптерите и напојувањето, специјално наменет отвор и простор за сместување на тврд или флопи диск, CD-ROM, tape-drive и др.

drive in

1.
втерува

drive off

1.
phr.v. 1. заминува (возачот/возилото).
2. истерува (некого/непријател); одбива (напад).
3. sport удира топче (од почетна позиција - во голф)

drive up

1.
phr.v. 1. стигнува (возилото/возачот).
2. накачува, качува (цени/вредност)

drive; run; go

1.
вози; се вози

driveability

1.
n. возна состојба

drivel

1.
глупости, бесмислици
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (слични):

driven

1.
возено
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

driver

1.
возач
2.
n. управувач, возач
3.
компј. драјвер. Програм кој на оперативниот систем или на главниот програм му овозможува да воспостави врска и успешно комуницира со периферен уред, на пример принтер, глувче или монитор. Види application, operating system.
Зборови со слично значење

driver; chauffeur

1.
шофер

driveway

1.
n. (исто и drive) патека, алеја, приоден пат (од улица до гаража/куќа)
Зборови со слично значење
именки (синоними):