? заменува една буква

hiatus

1.
јаз
Зборови со слично значење