? заменува една буква

reprieve

1.
одложува смртна казна, простува, помилува
2.
(fig) дава мир (одмор)
3.
(n) ослободување, одмор, одложување смртна казна, спас
4.
одложување
5.
простува, помилува, одложува смртна казна

reprieve (fig)

1.
дава мир (одмор)

reprieve (n)

1.
одмор, одложување смртна казна, спас, ослободување