? заменува една буква

shelves

1.
(pl.) shelf
Зборови со слично значење