? заменува една буква

postpone

1.
одложува
2.
v. одложува
3.
остава за подоцна
Зборови со слично значење

postpone; adjourn

1.
одлага

postponement

1.
одложување
2.
n. одложување за подоцна
Зборови со слично значење