? заменува една буква

abatement

1.
n смалување, снижување
2.
снижување, смирување, ублажување, смалување
3.
1. загуба, ослабување, попуст, отпишување
4.
смалување, смирување, снижување, ублажување
5.
отпишување, ослабување, попуст, загуба
Зборови со слично значење

abatements

1.
смалување
Зборови со слично значење