? заменува една буква

abatement

1.
n смалување, снижување
2.
снижување, смирување, ублажување, смалување
3.
1. загуба, ослабување, попуст, отпишување
4.
смалување, смирување, снижување, ублажување
5.
отпишување, ослабување, попуст, загуба
Зборови со слично значење