? заменува една буква

originator

1.
почетник, зачетник, иницијатор
Зборови со слично значење
именки (синоними):