? заменува една буква

slake

1.
гаси
2.
v. задоволува (жед); /2/ гаси (вар)
3.
заситува
Зборови со слично значење