? заменува една буква

slack

1.
n. затишје; /2/ прекин, застој; a. олабавен, незатегнат; /2/ мрзлив, тром; /3/ бавен; v. попушта, занемарува; /2/ стишува; /3/ станува слаб (за трговија)
to slack off - попушта
to slack up - успорува движење (на воз)
2.
лабавост

slack off

1.
phr.v. 1. се опушта, здивнува (на работа): We're not so busy at the moment, so we can slack off a bit Во моментов немаме многу работа па можеме да се опуштиме.
2. слабее (дождот).
3. опаѓа (побарувачката/продажбата).
4. разлабавува (јаже/жица)

slack; loose; slim; slender; weak

1.
слаб; лабав; тенок; кревок

slackening

1.
n. 1. смалување, намалување (на темпо/брзина).
2. опаѓање (на производство/побарувачка).
3. разлабавување (на јаже/жица)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

slacker

1.
n. inf. мрза, дембел, лежилеб

slackness

1.
n. 1. разлабавеност, лабавост (на јаже/жица).
2. опуштеност, мрзеливост, безволност, небрежност.
3. замреност (на стопанство)

slacks

1.
панталони
Зборови со слично значење
именки (синоними):