? заменува една буква

vacate

1.
(v) испразнува, напушта, се иселува од
2.
испразнува
3.
v. испразнува, празни, ослободува (место); /2/ поништува (закон, договор и сл.)
4.
напушта

vacate (v)

1.
испразнува, напушта, се иселува од