? заменува една буква

renounce

1.
се откажува
2.
v. се одрекува (од права и сл.); одбива, откажува, отстапува, негира
3.
одрекува
Зборови со слично значење