? заменува една буква

aba

1.
n аба
Зборови со слично значење