? заменува една буква

material

1.
материјал
2.
n. градиво, материјал; /2/ тканина
3.
a. материјален; /2/ стварен
4.
материјален; реален
5.
граѓа
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

material 2

1.
материјал

material science

1.
n. природна наука

material; fabric

1.
ткиво; ткаеница

material; fabric 2

1.
ткаеница; ткиво

material; matter

1.
градиво; материја; супстанца

material; matter; substance

1.
материја; градиво; работа; супстанција

materialism

1.
материјализам
Зборови со слично значење

materialistic

1.
adj. материјалистички. ~ally adv.
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

materialization

1.
n. материјализација, материјализирање, остварување, реализирање

materialize

1.
, -ise v. 1. (се) реализира, (се) остварува, (се) материјализира, станува реалност (планот/намерата/желбата): Our plans did not materialize Плановите не ни се остварија.
2. поприма форма, се оформува, се отелотворува (идејата/духот).
3. се појавува (духот)
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):