? заменува една буква

abandonment

1.
n (Br.) see abandon I
2.
оддавање, напуштање, препуштање, одрекување
3.
1. самозаборав, осаменост, очај
4.
препуштање, оддавање, напуштање, одрекување
5.
осаменост, самозаборав, очај
Зборови со слично значење