? заменува една буква

disposition

1.
распоред
2.
n. распоред; ред; (воено) диспозиција; дислокација; /2/ склоност кон нешто; /3/ душевна состојба; природа, карактер
3.
распоредување
Зборови со слично значење