? заменува една буква

abash

1.
v tr збунување; to stand ~ed да се биде збунет
2.
збунува, посрамува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):