? заменува една буква

aberrant

1.
a ненормален
2.
исклучителен, невообичаен, изопачен, абнормален
3.
исклучителен, изопачен, абнормален, невообичаен
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):