? заменува една буква

abhor

1.
v tr гнасење; to ~ smt. гнасење од нешто
2.
одвратен е, се гади
3.
се гади, одвратен е, згрозува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):