? заменува една буква

abhorrence

1.
n гнасење; to hold smt. in ~ гнасење од нешто
2.
одвратност, гадење
Зборови со слично значење