? заменува една буква

moveable

1.
adj. movable
Зборови со слично значење
придавки (синоними):