? заменува една буква

ABC

1.
n (usu. in pl: ABC's) ;1. азбука ;2. (fig.) абецеда
2.
n. абецеда, азбука; /2/ темели, основи