? заменува една буква

abdicate

1.
v tr and intr одрекување; абдицирање; to ~ (from) a throne одрекување од престол
2.
дава оставка, се повлекува, абдицира
3.
v. се одрекува (од право и сл.); се повлекува, дава оставка; абдицира (од престол)
abdication - n. одрекување (од престол), абдикација
4.
дава оставка, се повлекува, одрекува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):