? заменува една буква

mortify

1.
умртвува
2.
понижува