? заменува една буква

chagrin

1.
разочарување
2.
жалост
Зборови со слично значење
именки (синоними):