? заменува една буква

abduction

1.
n отимање, одземање
2.
одведување, грабнување, одвлекување
3.
грабнување, одведување, одвлекување, грабнување
Зборови со слично значење
именки (синоними):