? заменува една буква

drift

1.
струја
2.
n. споро струење; свртување на струја; /2/ (ав.) занесување (со ветер); /3/ правец, насока; /4/ смисла (на збор); /5/ нанос; v. однесува со струја или ветер, занесува, свртува
to drift apart - (прен.) се отуѓува; /2/ нанесува; /3/ се препушта на судбината
drift-ice - n. санти мраз
3.
се нанесува; нанесува
4.
нанос, смет

drift-net

1.
n. hunt, рибарска мрежа за харинги

drift; inflict

1.
нанесува; се нанесува; задава