? заменува една буква

trend

1.
n. општа насока, тенденција; v. има тенденција, е насочен (во одреден правец)
2.
тренд, тенденција
3.
тренд
Зборови со слично значење

trend of prices

1.
движење на цени

trend-setting

1.
n. иновација
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

trendily

1.
adv. inf. помодно, модерно

trendy

1.
adj. inf. (compar. trendier, superl. trendiest) 1. помоден: trendy shops/clothes/clubs помодни продавници/облека/клубови; She's a very trendy dresser Таа се облекува по последна мода.
2. во мода (мислење/однесување).
3. it is trendy to do sth во мода е да (се) прави нешто
Зборови со слично значење
придавки (синоними):