? заменува една буква

prompt

1.
(adj) брз (во реагирање), точен, подготвен
2.
(adv) точно
3.
(n) потсетување
4.
(v) потстрекнува, натерува, шепнува, предизвикува
5.
поттикнува
6.
a. без одложување, без двоумење; /2/ брз, точен
7.
компј. промпт, знак за команда. Знак или збир од знаци од левата страна на командната линија што покажува дека процесорот чека на внес. Види DOS prompt.
8.
брз
9.
потсетник, суфлер
Зборови со слично значење

prompt (adj)

1.
подготвен, точен, брз (во реагирање)

prompt (adv)

1.
точно

prompt (n)

1.
потсетување

prompt (v)

1.
предизвикува, потстрекнува, шепнува, натерува

prompt box

1.
кабина за шептач (в театар)
2.
суфлерница

prompt copy

1.
текст на шептач (в театар)

prompt delivery

1.
брза праткабрзо
2.
испорака (по неколку дена) по прием на нарачка

prompt side

1.
n. theat. 1. brit. левата страна на сцената.
2. amer. десната страна на сцената

prompt-box

1.
n. theat. суфлерска кабина

prompt-note

1.
n. econ. опомена (за неплатен долг/неизвршени обврски)

prompter

1.
шептач (во театар)
2.
суфлер
3.
шептач (во театар)суфлер
Зборови со слично значење

prompting

1.
n. 1. инсистирање, поттикнување; убедување, разубедување: He did it on my prompting Го направи тоа на мое инсистирање; He needs no prompting Нему не му е потребно убедување.
2. theat. суфлирање: Some actors need frequent prompting На некои актери често им е потребна помош од суфлерот
Зборови со слично значење
именки (синоними):

promptitude

1.
брзина
Зборови со слично значење

promptly

1.
веднаш, на време, точно, брзо
2.
adv. брзо, неодложно
3.
точно, брзо, веднаш, на време, веднаш
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

promptness

1.
(promptitude) подготвеност, брзина (на реагирање)
Зборови со слично значење
именки (антоними):

promptness (promptitude)

1.
брзина (на реагирање), подготвеност