? заменува една буква

kidnap

1.
киднапира
2.
краде дете
3.
v. грабнува; /2/ насилно одведува, киднапира
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

kidnaping

1.
n. amer. kidnapping
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

kidnapper

1.
киднапер, грабнувач
2.
n. грабнувач, киднапер
3.
грабнувач, киднапер
Зборови со слично значење

kidnapping

1.
n. brit. киднапирање
Зборови со слично значење
именки (синоними):