? заменува една буква

abridge

1.
v tr ;1. скратување, собирање; an ~d dictionary скратен речник ;2. ускратување, лишување
2.
скратува
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):

abridgement

1.
Br.; see abridgment
2.
скратување, скратена верзија, ограничување
3.
скратување
4.
скратена верзија, скратување, ограничување
Зборови со слично значење
именки (синоними):