? заменува една буква

proceed

1.
оди понатаму
2.
v. продолжува, следи; /2/ почнува; /3/ тргнува на пат, се упатува
3.
продолжува
Зборови со слично значење

proceed against

1.
phr.v. law поведува/започнува судска постапка против

proceeding

1.
постапка
2.
n. постапка; /2/ списи, расправии, извештаи; /3/ (pl.) судење, судска постапка
Зборови со слично значење

proceedings

1.
судење
Зборови со слично значење

proceeds

1.
приход
2.
принос
Зборови со слично значење
именки (синоними):